S-toppar mer nöjda med mottagande

LOMMA.

Hälften av landets moderata kommunstyrelseordförande menar att deras kommun inte klarar ett flyktingmottagande av god kvalitet. I socialdemokratiskt styrda kommuner tycker nästan nio av tio att de klarar av uppdraget. Det visar en enkät som Dagens Samhälle har gjort.

Av
Lena Karlsson

När tidningen frågade landets kommunstyrelseordförande hur de ser på sin kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända svarade 78 procent att de når upp till det med bra kvalitet, och alltså 22 procent att de inte gör det.

Av de moderata kommuntopparna svarar nära hälften att de inte klarar kvaliteten. Lomma, Kävlinge och Vellinge är exempel på kommuner i Skåne där mottagandet får underkänt.

Lomma och Vellinge tillhör tillsammans med Staffanstorp samtidigt de kommuner i landet som tar emot minst antal nyanlända. Mellan åren 2013 och 2017 tog Staffanstorp emot nio flyktingar per 1000 invånare, Lomma 9,5 och Vellinge tio. Det kan jämföras med snittet för riket som är 28, 9 personer per 1000 invånare.

Den kommun som under perioden tagit emot flest är Högsbo med 156 personer. Den som tog emot minst antal under femårsperioden är Vaxholm som tog emot 8,5.

Men av kommunstyrelseordförandena i S-styrda kommuner anser 86 procent att deras kommun klarar en bra kvalitet på mottagande och integration av nyanlända. Exempel på det är Söderhamn, Filipstad, Botkyrka och Lindesberg vilka alla är kommuner där mottagandet över tid har varit störst.

Även på frågan om vilken betydelse ordförandena tror att flyktingmottagande och integration kommer att få i kommunvalet, skiljer sig svaren åt. Av M-politikerna tror 68 procent att frågan får stor eller mycket stor betydelse. Det kan jämföras med 45 procent av alla kommunstyrelseordförandena som svarade på enkäten.

Publicerad 09 March 2018 16:08

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag