Studenter visar idérika trädgårdar på mässan

KABBARP.

Tre trädgårdar uppbyggda utifrån tre olika teman. Det är vad studenterna på Hvilans arbetsmarknadsutbildning visade upp på Vår trädgård.

Av
Lena Karlsson

Det är tredje året i rad som Hvilan Utbildningar blev tillfrågade att delta med sina idéträdgårdar på Malmömässan.

– Studenterna har fått olika teman med trender inom trädgård att utgå ifrån. Sedan har de gjort sina egna tolkningar av dem, säger projektledare Emma Berg.

Sammanlagt fyra klasser med olika inriktning och sju lärare på skolan har varit involverade. Resultatet är fjorton olika idéträdgårdar varav tre stycken har byggts upp.

– Men nytt för i år är att alla idéträdgårdar ändå visas upp i form av ritningar. Det är jättekul, säger Emma Berg som är märkbart stolt över sina studenter.

De tre trenderna som studenterna arbetat med är Mystic garden, Urban garden och Mother nature. Motsvarande namn på de trädgårdar som har byggts upp är Skymningslandet, Välkommen till regndalen och Sea Breeze.

– Bidragen är helt olika, men har ändå ett gemensamt tema - de ger en möjlighet att ta det lugnt. Det gäller oavsett om man vill vila i regndalen, lyssna på havet i Seabrease eller dra sig undan i den undanskymda trädgården i Skymningslandet, säger Emma Berg.

Vid en omröstning på mässan kom Skymningslandet etta följt av Sea Breeze och Välkommen till regndalen.

Publicerad 03 March 2018 00:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag