"Det finns andra åtgärder"

LOMMA.

– I dag är skyddsrummen vårt ansvar, säger Ove Brunnström på enheten för räddningstjänsten på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. Men i dagsläget byggs inga nya.

Av
Lena Karlsson

I Sverige finns det i dag 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner invånare. Det innebär att tre miljoner inte har något skyddsrum.

– Men det har aldrig varit tanken att varje personer ska ha en plats i ett skyddsrum. Det har berott på hotbild och främst koncentrerats till städer och tätorter, säger Ove Brunnström.

År 2002 slutade byggandet av skyddsrum med motiveringen från politiskt håll att hotbilden ändrats.

Från 1940- till 2002 var det kommunernas ansvar. På den tiden gavs ett garanterat statligt bidrag för att bygga skyddsrum i alla nya bostäder. Men sedan 2002 byggs alltså inga nya skyddsrum. Allt ansvar för de som finns ligger i dag helt på MSB.

Vart ska man då ta vägen om det händer något?

– Det finns många andra åtgärder att ta till om det händer något. Det kan till exempel vara varningssignaler och utrymning, vilket i så fall länsstyrelserna fattar beslut om.

Några planer på att bygga fler skyddsrum finns inte i dagsläget. Men befolkningsskyddet som helhet håller på att ses över efter ett regeringsbeslut år 2015.

– Då kan ansvaret gå tillbaka till kommunerna.

Läs också:

"Inga skyddsrum i Lomma hamn"

Publicerad 03 March 2018 00:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag