Förskolekarusell i Borgeby

BORGEBY.

Lomma kommun har meddelat planer på en sammanslagning av förskolorna Maja och Emil i Borgeby. I dagsläget nyttjas två så kallade paviljonger på Majas förskola och en av paviljongerna kommer den 20 mars att flyttas till Emils förskola.

Av
Magnus Wahlström

I den andra paviljongen kommer verksamheten att fortsätta till och med sommaren innan förskolorna slås ihop från och med augusti. Efter fusionen kommer sammanlagt fyra avdelningar att finnas under namnet Emils förskola.

Ambitionen är sedan att bygga en permanent förskola där Majas förskola ligger idag, även om inget beslut ännu är fattat. Anledningen är att kommunen vill få till en långsiktig förskola och undvika tillfälliga lösningar med exempelvis paviljonger.

Publicerad 02 March 2018 11:59

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag