Studie: Lomma får fina betyg

LOMMA.

Resultaten från Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning för 2017 har presenterats och för Lomma kommun innebär läsningen flera höjdpunkter.

Av
Magnus Wahlström

På frågan ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?” placerar sig Lomma först i listan över Sveriges kommuner, tätt följda av Danderyd.

I resultatet får även de kommunala verksamheterna högt betyg precis som hur pass mycket inflytande kommuninvånarna upplever att de har i kommunen. Medborgarundersökningen visar även att många kommuninvånare skulle rekommendera vänner och bekanta att bo i kommunen samt att de är nöjda med utbildnings- och arbetsmöjligheterna.

Enkäten har skickats ut till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 till 84 år varav hälften svarade. 131 av landets 290 kommuner deltog i undersökningen för 2017.

Publicerad 27 February 2018 14:38

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag