De vill öka kunskapen om kognition

Vill öka kunskapen hos medarbetare och närstående

LOMMA.

Vårdföretaget Frösunda Omsorg vill öka kunskapen om kognition inom vård och omsorg för att mer adekvat kunna behandla och bemöta de som drabbats av nedsatt kognition.

Av
Magnus Wahlström

– Kunskapen är inte på nivån den borde vara även hos de som behöver den som mest, säger Beata Terzis, Frösundas sakkunnige inom kognition och demens.

Förenklat kan kognition beskrivas som hur hjärnan bearbetar information, tankar och känslor och utgör en viktig del av Frösundas Omsorgs filosofi. Företaget bedriver flera olika vård- och omsorgsboenden i Lomma kommun och i förra veckan föreläste Beata Terzis på Jonasgården i Bjärred för medarbetare och närstående.

– Jag hoppas ge kunskap och redskap för att kunna bemöta människor med kognitiva nedsättningar, säger hon.

Kunskapen består till exempel av att kunna känna igen ett beteende och veta att det beror på nedsatt kognition och därefter kunna agera utifrån den vetskapen. Terzis nämner flera konkreta exempel, bland annat behovet av hjärnvila hos personer med demenssjukdom mellan aktiviteter.

– För att kunna göra ett professionellt bemötande måste man veta varför man gör saker. ”Nu får Pelle äta på sitt rum eftersom han behöver hjärnvila. Så kanske han är redo för aktiviteter lite senare”, till exempel, säger Terzis.

Kognitionsnedsättningar drabbar de flesta människor och Beata Terzis berättar att många känner igen sig i olika exempel.

– Många märker ju att de glömmer saker när de exempelvis är stressade. Jag brukar be medarbetarna att ta vara på tillfällena när de känner så, för att bredda sin kunskap.

När du föreläser för i synnerhet närstående – förstår de ämnet? Det är ganska komplext.

– Ja. Jag försöker att göra det så lättbegripligt som möjligt. Olika konkreta exempel brukar kunna leda till igenkänning. Sammanfattningsvis tycker jag att reaktionerna varit positiva, avslutar Beata Terzis.

Publicerad 27 February 2018 13:58

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag