Förskolepaviljongerna tas bort lagom till höstterminen

LOMMA.

Till hösten tas de tillfälliga lösningar som gjorts för förskolorna i Lomma bort. Detta då Lerviks förskola ska stå klar för inflyttning.

Av
Lena Karlsson

Under hösten och vintern har kommunen utrett behovet av förskolornas behov av permanenta lokaler i Lomma. När Lerviks förskola blir klar kan två förskolepaviljonger tas bort.

Den ena rymmer idag Strandpaviljongens förskola och den andra används av Ängshagens Montessori och öppen förskola.

Fyra avdelningar på Strandpaviljongens förskola flyttar till Lerviks förskola i augusti.

Ängshagens Montessori och de andra verksamheterna i form av dagbarnvårdare, jourverksamhet och öppen förskola flyttas till Smultronställets förskola. Genom flytten ska verksamheten inte bara få ändamålsenliga lokaler. Dessutom hålls alla verksamheter samman på ett centralt läge i Lomma tätort.

Redan inskrivna barn på Smultronställets förskola erbjuds vara kvar där, samtidigt som de erbjuds plats på nybyggda Lerviks förskola.

Den nya Lerviks förskola rymmer åtta avdelningar.

Läs mer

Här byggs den nya förskolan

Publicerad 14 February 2018 15:26