Öresundsparken nu naturreservat

LOMMA.

Öresundsparken vid Blå kafét har nu blivit naturreservat. Det är kommunens åttonde.

Av
Lena Karlsson

Den 23 januari i år vann reservatsbildningen av Öresundsparken laga kraft.

I det nya reservatet finns en stor variation av naturtyper och en hög artrikedom. Cirka 200 olika arter kärlväxter och 239 olika fågelarter har observerats i området.

"Reservatet är bildat för att skydda och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det tätortsnära naturreservatet är mycket värdefullt för nära naturupplevelser och möjligheten till friluftsliv ska tas till vara i området, dock utan att det sker på bekostnad av den biologiska mångfalden", står det på Lomma kommuns hemsida.

Publicerad 02 February 2018 00:00