Lomma åter tryggast i landet

LOMMA. Lomma är den kommun i landet som är mest trygg och säker. Det framgår av Sveriges kommuner och landstings årliga mätning.

Av
Lena Karlsson

Lomma kommun toppar återigen SKL:s undersökning Öppna jämförelser med fokus på trygghet och säkerhet.

Rapporten har gjorts av både SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Där rankas kommunerna utifrån statistik av brottslighet, personskador, bränder, tillgång till hjälp och hur säkerhetsarbetet i kommunerna bedrivs under 2017.

Årets tema är bostadsbrand och brandförebyggande arbete. Lomma kommun toppar listan över de sammanlagda värdena.

Publicerad 31 January 2018 16:02