Fler anmälda brott i Burlöv – färre i Lomma kommun

Kriminolog: "Det finns en minskad tolerans för våldsbrott"

LOMMA/BURLÖV. Antalet våldsbrott är få i Lomma. I alla fall om man räknar antalet anmälningar per invånare, som är näst minst i hela Skåne. I Burlöv ökar däremot både vålds- och sexualbrottsanmälningarna. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som bearbetats av nyhetstjänsten Newsworthy.

– Det finns nog över tid en minskad tolerans för våldsbrott, så att allmänhet, men även skolor och arbetsplatser, oftare anmäler, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

I fjor hade Lomma kommun näst minst antal anmälda våldsbrott räknat per invånare av alla skånska kommuner. Bland de sex kommuner med flest antalet anmälningar finns Burlöv, där bland annat två anmälningar om försök till mord alternativt dråp anmälts under 2017.

Både antalet våldsbrott och sexualbrottsanmälningar ökar. I fjor anmäldes 35 sexualbrott, året innan 23. När det gäller våldsbrott ökar de med fyra procent, från 218 anmälningar år 2016 till 226 i fjor.

Under samma period ökade våldsbrottsanmälningarna i Lomma kommun, från 86 till 99. Men jämfört med hela Skåne anmäls näst minst antalet brott räknat per invånare.

Samtidigt visar statistiken att antalet sexualbrott som anmäls blir fler och ökar med 50 procent. Förra året anmäldes 23 sexualbrott.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

Sett till hela Skåne hamnar länet på tredje plats i landet när det gäller anmälningar av våldsbrott per invånare 2017. Samtidigt minskar antalet personer som uppger att de utsatts för någon form av våldsbrott. Däremot ökar det dödliga våldet i regionen.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner, kriminolog som forskar på bland annat brottslighetens utveckling, till Newsworthy.

I Region Syd där förutom Skåne även Kronoberg, Kalmar och Blekinge ingår, var antalet fall av dödligt våld 30 år 2016, jämfört med 18 året innan. Det innebär 1,6 fall per 100 000 invånare vilket är mer än rikssnittet på 1,1.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll inte stämmer med den bild som forskning ger, säger Felipe Estrada.

Under 2017 anmäldes totalt 14 819 våldsbrott i Skåne län, jämfört med 15 632 året innan. Det är ändå fler än årssnittet sedan 1996. Misshandel är det vanligaste brottet, följt av rån och våldtäkt.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Det kan exempelvis vara att människor är mer benägna att polisanmäla brott. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 15 åren kan därför ha flera förklaringar menar forskaren Anders Nilsson.

– Det finns en uppåtgående trend i anmälningarna som man inte sett på motsvarande sätt i offerundersökningar eller sjukvårdsdata, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet, till Newsworthy.

Bland kommunerna i Skåne län anmäldes flest brott per invånare i Helsingborgs kommun (1 559 per 100 000 invånare), och minst i Vellinge kommun med 400.

Brås rapport slår också fast att färre sexualbrott och stölder anmäls i Skåne, trots att länet har näst flest anmälda stöldbrott i hela Sverige.

Anmälda våldsbrott per invånare i Burlövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet, enligt statistik från Brå.

Anmälda våldsbrott per invånare i Burlövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet, enligt statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

Anmälda våldsbrott per invånare i Lomma kommun, jämfört med andra kommuner i länet, enligt statistik från Brå.

Anmälda våldsbrott per invånare i Lomma kommun, jämfört med andra kommuner i länet, enligt statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

Anmälda sexualbrott per invånare i Burlövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet, enligt statistik från Brå.

Anmälda sexualbrott per invånare i Burlövs kommun, jämfört med andra kommuner i länet, enligt statistik från Brå. Grafik: Newsworthy

FAKTA – Våldsbrott

Här är de vanligaste våldsbrotten i Lomma förra året

Misshandel 77

Rån 11

Våldtäkt 9

Grov kvinnofridskränkning 1

Olaga förföljelse 1

Här är det vanligaste våldsbrotten i Burlöv förra året

Misshandel 187

Rån 17

Våldtäkt 12

Grov fridskränkning 3

Olaga förföljelse 3

Försök till mord eller dråp 2

Grov kvinnofridskränkning 1

Våld mot tjänsteman 1

Publicerad 24 January 2018 04:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag