Hvilan utbildning är utsedd till en av tio branschskolor i hela landet

ÅKARP.

I år startar Skolverket ett försöksprojekt med branschskolor. En av de tio yrkeskolor som har blivit utvalda är Hvilan Utbilningar.

Av
Lena Karlsson

– Vi är mycket stolta. Det är ytterligare en kvalitetsstämpel på vår verksamhet och ett bevis på att vi ligger i framkant med vårt trädgårdsprogram, säger Hvilan Utbildnings vd Elisabeth Broberg Lewén i ett pressmeddelande.

Skolverkets försöksverksamhet pågår från den 1 juli i år till 2023. De skolor som har blivit utvalda bedriver yrkesutbildning på gymnasienivå inom områden som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Trädgård är ett sådant område där behovet av professionell yrkesutbildad arbetskraft på gymnasienivå är och förväntas bli stort.

Branschskolornas uppdrag är att ta emot elever från hela landet för utbildning i specifika yrkeskurser under delar av utbildningen. De ska kunna ge utbildning där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Skolorna kan också utbilda elever inom kommunal vuxenutbildning.

För Hvilan utbildning betyder satsningen en ökad omfattning på det gymnasiala trädgårdsprogrammet.

De studerande ges möjligheter till praktikplatser och anställningar inom trädgårdsområdet samtidigt som den gröna branschen får fler kvalificerade medarbetare.

– Vår situation som branschägd skola är unik, vilket gör att vårt kontaktnät spänner över hela trädgårdssektorn. Det kommer studenterna till gagn när de ska ut i arbetslivet och anställas i den gröna branschen, fortsätter Elisabeth Broberg Lewén.

Publicerad 17 January 2018 13:25

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag