"Grön oas med fantastiska kvaliteter"

ALNARP

. – När pågatågen börjar gå hit tror vi att ännu fler kommer vilja bo här i området, säger Jeanette Brinkfält, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska hus.

Av
Lena Karlsson

Under år 2018 ska Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp få en ny campusplan. Det är Akademiska hus, Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, och Lomma kommun som tar fram den gemensamt.

– Tanken är att arbeta fram en övergripande strategisk plan som kan peka ut vägen för ett hållbart campusområde, säger Jeanette Brinkfält.

En sak som kan komma att förändra området en hel del är om Alnarp får en pågatågstation.

– Fler kan bli intresserade av att bo här i området, både studenter och andra.

"Pekar ut vägen för ett hållbart campus"

En större tillströmning av människor påverkar hur området kan utvecklas i framtiden.

– Om det är fler människor som vill bo i Alnarp kan behovet av servicefunktioner uppstå. Det gynnar i sin tur företagandet.

Vid utarbetandet av campusplanen är det flera viktiga ställningstaganden som måste göras. Därför hölls det några veckor innan jul en workshop där representanter för Akademiska hus, SLU och Lomma kommun träffades. Käckfrågor, där man har lite olika förväntningar eller rentav motstridiga intressen, identifierades och lyftes fram.

– Det är viktigt att bena ut dem på ett tidigt stadium för att kunna lösa dem tillsammans.

En knäckfråga handlar om vad och för vem Alnarp ska vara. En annan fråga är att värna platsen för SLU: s odlingsexperiment om det byggs fler bostäder.

Balansen mellan lugn och ro kontra aktivitetet är ytterligare en. Om det blir en pågatågsstation räknar gruppen med att det blir mer liv och rörelse i området.

– Många förskolor och äldre njuter av lugnet här i området vid sidan av SLUs verksamhet. Det är viktigt att bevara den samtidigt som det kan bli ett mer intensivt folkliv om fler kommer hit. Under sommarhalvåret då studenter och lärare lämnar området är det ganska tomt och öde.

Förhållandet mellan tradition och förnyelse är också en fråga som diskuteras.

– Här handlar det om en avvägning mellan att bygga nytt och att bevara de kulturmärkta byggnaderna som finns i området.

Efter att campusplanen är klar om cirka ett år ska en detaljplan göras. Men redan innan dess kommer utvecklingen av området att märkas. Ett exempel är Green Innovation Park kan få en fysiskt plats att vara på.

Publicerad 09 January 2018 00:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag