Kommunen tar över hemtjänsten

LOMMA.

Hemtjänsten i Lomma kommun kommer att drivas i kommunal regi från och med den 1 mars 2019. Detta efter att socialnämnden beslutat att inte förlänga avtalet med Attendo.

Av
Lena Karlsson

Någon ny upphandling kommer inte göras.

Det är efter uppföljningar av avtalen med de privata vårdbolagen Attendo och Frösunda som kommunen kommit fram till att det inte är aktuellt med någon avtalsförlängning med Attendo. Enligt kommunens hemsida har Attendo redan tidigare i höst meddelat att de inte avser förlänga avtalet.

– Vi har analyserat olika alternativ för att få så hög kvalitet och trygghet som möjligt. Förvaltningschefen har pekat på kontinuitet som kanske den viktigaste framgångsfaktorn för tryggheten hos de äldre. Därför föreslog vi egen drift och att inte gå ut i upphandling med den oro det skulle skapa, säger socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer.

Publicerad 20 December 2017 09:59