Matprojekt får miljoner i EU-bidrag

ALNARP.

70 miljoner i forskningsstöd går till ett EU-projekt för att säkra framtidens matproduktion. 13 av dem går till SLU Alnarp.

Av
Lena Karlsson

Nextfood heter projektet vars huvudsyfte är att bidra till en mer hållbar matproduktion i världen. Detta genom att utveckla utbildning och innovation inom olika led.

– Vi måste få igång innovationer även inom lantbruket för att kunna möta de utmaningar som vi står för, säger Martin Melin som forskar inom ledarskap och organisation på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp.

Utmaningen som världen står inför är att producera tillräckligt med mat utan att utarma planeten. I ett första steg ska forskarna ta reda på vilka kompetenser som krävs i framtidens lantbruk.

– Vi ska göra en kompetensinventering där vi vill ta reda på vad vi ska utbilda våra studenter i. Kanske krävs det nya kompetenser för framtidens lantbruk.

En sak som utmärker projektet är att hela ledet från utbildning till företagsvärlden ska involveras.

– Det är deltagardrivet. Studenterna lär sig lösa problem ute i jordbruket tillsammans med lantbrukaren. Vi måste komma ifrån det traditionella sättet att tänka där en expert kommer ut och talar om för lantbrukaren hur det ska vara. I stället måste vi lära av varandra.

Efter inveteringen ska pilotutbildningar tas fram. De ska sedan testas på tio olika platser i Europa och Afrika. Totalt ingår 20 partner i projektet i Europa, Afrika och Sydamerika.

Publicerad 19 December 2017 09:00