Julgransodlingar är en tickande bomb hävdar Alnarpsforskare

ALNARP.

Odling av julgranar är en tickande bomb med sjukdomar. Det hävdar doktoranden Martin Pettersson vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Av
Lena Karlsson

Julgransodlare i fler länder har drabbats av skador på sina odlingar. I Sverige, där odlingarna inte är lika stora som i till exempel North Carolina, kan skadeverkningarna bromsas så att en julgransindustri kan byggas upp, hävdar han i ett pressutskick på SLU Alnarp.

Under våren 2015 kartlade han julgransodlingar hos 21 svenska odlare. Resultatet blev en lista med ett 20-tal olika skadegörare, med allt från svampar till insekter.

Ett av de värsta hoten mot granar är algsvampen Phytophthora. Den har drabbat många odlare i North Carolina.

När Phytophthora väl har fått fotfäste är den omöjlig att bli av med. Spridningen sker genom smittade plantor, infekterad jord och vatten.

Men i de svenska odlingarna som Martin Pettersson undersökt finns inte så mycket av algsvampen.

– Tack och lov hittade vi bara Phytophthora i enstaka fall. Däremot spårades algsvampen i flera vattendrag. Det finns med andra ord en risk att smittan kan få fäste.

Andra skadegörare som däremot fått fotfäste i flera odlingar är röd barrträdskräfta, som skadar vanlig gran, och ädelgranskräfta. I danska och norska odlingar har det lett till stora utbrott. För att hndra spridning bör träddelar eldas upp.

– Sverige har varit förskonat från större utbrott av sjukdomar. Genom att göra rätt från början kan de undvikas. Dessutom vore det bra om Sverige fick en egen produktion av plantor till julgranar med tanke på att dagens import riskerar att föra med sig sjukdomar, säger Martin Pettersson.

Det hade också gett möjlighet att introducera ädelgranar som odlas på nordligare breddgrader.

– Det finns stora möjligheter att bygga upp en starkare svensk julgransindustri. Genom att lära oss av misstagen gjorda i exempelvis North Carolina så kan många av de värsta sjukdomarna, så som Phytophthora, rotröta och ädelgranskräftan undvikas, säger Martin Pettersson.

Publicerad 18 December 2017 00:00