Oron för att åka tåg och buss har ökat

LOMMA.

Oron för att åka tåg och buss har ökat. Men oron för att utsättas för bostadsinbrott har minskat. Det framgår av polisens trygghetsmätning för 2017.

Av
Lena Karlsson

Boende i Lomma kommun har blivit mer oroliga för att åka tåg och buss än året därpå. På ett index där 0 betyder "inget problem" och 6 "stora problem" har det under 2017 ökat från 1 till 3.

Men ökningen har ingen motsvarighet i anmälningsstatistiken. Andelen som avstått från att åka till någon aktivitet har ökat från index 1 till 2.

– Men vi tror inte att det har att göra med vad som händer här i kommunen. Vi har varken tåg eller större sportarrangemang som skapar problem. Så vi tror att den ökade oron i stället handlar om när man är i Malmö, säger kommunpolis Håkan Persson.

Totalt har Lommas index ökat något från index 1, 50 år 2016 till index 1,59 år 2017. Ett bekymmer som består är fortkörande bilar som liksom under föregående år ligger på index 3.

– Det som sticker ut är att man tycker att bilisterna kör för fort. Vi har haft en hel del trafikkontroller, men behovet är större än vad vi klarar av.

Stora resurser läggs på olycksdrabbade E6: an som ju går genom Lomma kommun. Håkan Persson menar att fortkörning hänger mycket på den enskilde.

– Man bör ta sig en funderare på hur man själv kör. Man vill gärna ha det lungt i sitt eget bostadsområde, men kör kanske själv för fort i andra områden.

Rädslan för bostadsinbrott har minskat. Men trots att den har gått från index 4 till index 3 är det den kategori som fortfarande oroar mest. Oron för bostadsinbrott är större i Bjärred än i Lomma.

Andelen personer som anser sig ha blivit utsatt för något brott är fortsatt låg, men har i kategorin våldsbrott ökat från index 0 till 1. Överlag har 88 procent i undersökningen inte utsatts för något brott, att jämföra med 85 procent år 2016.

I årets trygghetsmätning tycker också fler, 50 procent jämfört med 44 procent, att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Publicerad 12 December 2017 13:30