Satsar på att minska IT-avfallet

Av
Lena Karlsson

LOMMA. – Det är helt otroligt så mycket avfall det går åt att tillverka en mobiltelefon. Jag tror inte att konsumenterna är medvetna om det, säger Patrik Flensburg på kommunens serviceavdelning.

Sedan början av året deltar Lomma som en av fyra skånska kommuner i projektet Översta steget. Syftet med projektet som drivs av Hållbar utveckling Skåne är att minska avfallsmängden i offentlig sektor.

– Vi är den enda kommunen som arbetar med att minska avfallet av datorer, surfplattor och mobiltelefoner inom den kommunala verksamheten, säger Patrik Flensburg.

För att tillverka en dator går det år 1, 2 ton i form av gruvavfall, slagg och vatten. För att producera en mobiltelefon går det år 86 kilo avfall. Hur mycket avfall som genereras inom den kommunala verksamheten finns det ännu inga siffror på.

– Vi arbetar på att ta fram olika mättal som vi kan använda oss av. Tanken är att vi sedan ska ta med slutsatserna i våra styrdokument.

En viktig komponent i arbetet är att skapa en medvetenhet om hur mycket avfall IT-produkterna genererar.

– Vi från kommunens sida vill göra vår del för att minska avfallet. Det är inte alltid nödvändigt att byta datorer vart tredje år.

När det väl är dags att byta ut IT-produkterna är det viktigt att återanvända dem så långt det går.

– Vi kan sälja vidare dem till andra marknader i till exempel Afrika där de kan användas ännu längre. Det är ju inte alla som har råd att köpa nytt.

Ett annat sätt som Patrik Flensburg nämner är att kommunen kan sätta press på leverantörerna vid uppköp av nya datorer.

– Om vi är många som väljer att köpa datorer som har så lite miljöpåverkan som möjligt kan vi påverka leverantörerna att sluta sälja dem.

Det finns också mycket som privatpersoner kan göra.

– Man måste inte alltid ha den senaste modellen mobiltelefon.

Publicerad 29 November 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag