Får statsbidrag för ökat byggande

Av
Lena Karlsson

LOMMA/BURLÖV. Nu är det beslutat vilka kommuner som får regeringens statsbidrag för ett ökat bostadsbyggande. Lomma och Burlöv är två av de 199 sökande kommuner som fått bidraget.

Hur mycket bidrag kommunen får beror på hur många bostäder som fått startbesked mellan den 1 augusti förra året och ett år framåt. I Lomma finns 263 startbesked inlämnade under perioden. I Burlöv finns startbesked för 234 bostäder.

För att få bidraget som betalas ut av Boverket måste dessutom minst en nyanländ person i kommunen ha fått uppehållstillstånd under perioden.

Syftet med stödet är att stimulera till ett ökat bostadsbyggande för att möta behoven av befolkningstillväxt. Av de sammanlagt 1,8 miljarder som delats ut har Lomma fått drygt 5,4 miljoner i bidrag och Burlöv drygt 6, 5 miljoner.

I år har intresset för att söka statsstödet ökat med nästan dubbelt så många ansökningar från förra året. Då sökte 114 kommuner bidraget vilket kan jämföras med 204 ansökningar i år.

De beviljade kommunerna har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder. Det kan jämföras med 49 624 bostäder förra året.

Publicerad 28 November 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag