Vinstorpsvägen öppnar för trafik

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Plankorsningen mellan Lommabanan och Vinstorpsvägen är nu klar. Det innebär att Vinstorpvägen som planerat öppnar för trafik den 24 november efter att ha varit avstängd i ett och ett halvt år.

Detsamma gäller för de korsande gatorna Solgatan och Bredgatan.

Men arbetet med att förvandla området till en knutpunkt för kollektivtrafik i Lomma är långt ifrån klart. 

Även under nästa år kommer framkomligheten på gatan vara begränsad. I februari ska cykel- och gångbanan ovanför Vinstorpsvägen färdigställas.  Det största arbetet sker då cirkulationsplatsen och bussramper till E6 ska byggas. Detta kan ske först efter att den arkeologiska utredningen är klar till våren. 

Fram till december då det beräknas vara klart kommer framkomligheten på Vinstorpvägen vara begränsad.

Resten av stationsområdet kommer att anpassas efter den nya pågatågstationen och det gamla stationshuset ska få en ny funktion. I december 2020 ska persontågen börja gå på Lommabanan.

Publicerad 21 November 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag