Vaccinationssprutor förväxlades

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Ett ärende som Lomma vårdcentral enligt Lex Maria anmält till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har avslutats utan ytterligare åtgärder.

Ärendet gäller en familj där alla skulle vaccineras. Vid besöket på vårdcentralen förväxlades injektionssprutorna så att en av patienterna blev stucken av samma spruta som ett syskon.

Då misstaget innebar en risk för allvarlig vårdskada Lex Mariaanmäldes händelsen till Ivo som nu har beslutat att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder. Detta med motiveringen att vårdcentralen ”har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.”

Publicerad 08 November 2017 11:00