Gemensam krisgrupp på gång

Av
Julia Pileby

Julia Pileby

STAFFANSTORP/LOMMA. Staffanstorps frivilliga resursgrupp, FRG, har blivit ombedda att se över möjligheterna för att bilda en gemensam grupp med Lomma, som i dag står utan.

När det händer oväntade saker i samhället, som till exempel större olyckor, stormar eller översvämningar, kan kommunen vara i behov av extra stöd. En sådan funktion fyller Frivilliga resursgruppen, FRG, i Staffanstorp.

– Vi verkar för kommunen, syftet är att hjälpa kommunen vid en kris, säger Louise Grén, FRG-ansvarig i Staffanstorp.

Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Nu har Lomma kommun efterfrågat en FRG-grupp även i Lomma, och eftersom kommunerna delar räddningstjänst har FRG i Staffanstorp tillfrågats om de vill vara med och starta upp en gemensam.

– Vi ska hjälpa till med att starta upp gruppen. För att bli en del av FRG behöver man gå en grundutbildning och vara med i någon frivilligorganisation, till exempel civilförsvaret. Men det kan man bli i samband med att man går utbildningen, säger Louise Grén.

Nu försöker gruppen att locka nya medlemmar.

– Vi försöker synas både i Lomma och Staffanstorp. Det finns absolut intresse. Men det krävs att man hittar mellan 15 och 20 personer, säger Louise Grén.

Publicerad 08 November 2017 06:00