Nu tar byggplaner mellan Bjärred och Borgeby form

Av
Julia Pileby

Julia Pileby

BJÄRRED/BORGEBY. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur området mellan Bjärred och Borgeby skulle kunna se ut i framtiden. Kommunen siktar i dagsläget på att bygga bostäder i området.

Området mellan Bjärred och Borgeby ska bebyggas. Men det är först nu under 2017 som planerna har växt fram.

Det har inte alltid varit självklart att bebygga området.

– Tidigare har det funnits ett beslut om att man inte ska bygga i området. Man ville inte bygga ihop byarna, eftersom de har lite olika karaktär. Men nu har man ändrat inställning till det, säger Anders Nyquist, planeringschef på Lomma kommun.

Sedan en tid tillbaka har kommunen jobbat med att åter titta på området och se vad man skulle kunna göra av det.

I dag består området i huvudsak av jordbruksmark.

Under 2017 har Lomma kommun sett över möjligheten att utveckla området mellan Bjärred och Borgeby.

Bland annat har det hållits en workshopserie inom kommunen i syfte att ta fram vision och en målbild för området.

– Vi har tittat på hur man skulle kunna utveckla området. Men också vad som ska bevaras i området, hur stora delar som ska bebyggas och vad mer som ska finnas i området. Nu har det blivit mer konkret och vi ska dra igång planeringen av området.

Det man främst tittar på är möjligheten att bygga bostäder i området.

– Eftersom området ligger nära Bjärreds centrum blir det nog inte aktuellt med butiker. Möjligen skulle det kunna byggas vårdboende eller liknande, säger Anders Nyquist.

– Samtliga workshops har handlat om att ta fram idéer, fortsätter han.

Området har ett bra läge nära Bjärred centrum och utvecklingen av Lommabanan. Med tiden kommer det även att öppna en Pågatågsstation i närbelägna Flädie by.

– Nu är det meningen att vi ska in i ett lite mer konkret arbete.

Som ett led i detta kommer kommunen bland annat utlysa en arkitekttävling.

– Den kommer att hållas under 2018. Tanken är att få fram olika förslag på hur det här området ska kunna se ut i framtiden. Vi kommer först att ta fram underlag och förutsättningar för tävlingen, säger Anders Nyquist.

– Bland annat handlar det om att den infrastruktur som finns i dag ska ligga kvar. En annan förutsättning är att den grönstruktur som finns i området idag också ska finnas kvar.

När spaden sätts i marken är dock ännu oklart.

– Vi vet inte när själva byggandet drar igång. Det vet vi mer om nästa år. Området ska först detaljplanläggas och så vidare.

 

Publicerad 24 October 2017 06:00