Gräsrotsrörelse gav resultat

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Snart ska minst 1200 villor i Lomma få bredband via fibernät. Den ideella föreningen Bredband i Lommas arbete med att få bredband via fibernät till kommunens huvudort har därmed lyckats.
Initiativtagaren Magnus Stadin är nöjd med vad som åstadkommits.
– Alla våra mål har infriats. Nu väntar vi bara på leveransen, säger han.
Nu Lommas tur
I Borgeby sattes spadarna för fibernät i jorden redan i våras. Men nu har alltså även Bredband i Lommas ansträngningar gett resultat, även om grävarbetet ännu inte har påbörjats. Det besked som de tidigare fått från Kraftringen är att fiberanslutningen ska vara klar till hösten 2015.
– Men vi hoppas att det kan komma igång tidigare, säger Magnus Stadin.
Det är tack vare honom och de andra 29 områdesambassadörerna i Bredband i Lomma som gjort att det nu blir öppet fibernät i Lomma. Magnus Stadin menar att hela processen har gynnat Lommaborna. Intresset från leverantörernas sida vaknade.
– Vi blev lite paffa när en annan leverantör som inte ens ville förhandla med oss plötsligt kom ut med ett erbjudande. Men så här i efterhand ska vi vara glada över att vi hade två erbjudande att välja mellan.
Magnus Stadin är imponerad av vad alla inblandade tillsammans lyckats åstadkomma sedan Bredband i Lomma startade i början av 2014.
– Det har varit en fantastisk resa. Det är en gräsrotsrörelse som snabbt växte till en folkrörelse, säger Magnus Stadin.
Enligt ett pressmeddelande från Kraftringen kom 1200 av 1800 möjliga anmälningar in från intressenter som tackade ja till Kraftringens erbjudande. För att det skulle bli någon fiberanslutning krävdes en 40-procentig uppslutning i ett villaområde.
Alla får fiber
Det nådde majoritet av villaområdena upp till. Men även de fåtal områden som inte kom upp till den nivån får fibernät.
”Det som har skett i Lomma är helt unikt. Förutom privatpersonerna bakom Bredband i Lomma så såg kommunen sin chans att skapa en ökad attraktionskraft för såväl boende som företag, vilket gav kampanjen ytterligare draghjälp”, säger marknadschef Mattias Elholm i pressmeddelandet från Kraftringen.
Kraftringen ägs av kommunerna Lomma, Lund, Eslöv och Hörby.

Publicerad 01 December 2014 12:00