Ljudambassadör med många audioguider på sitt cv

Av
Lena Karlsson

ALNARP. "Vi lever i en visuell tid där man inte tror på det rena lyssnandet" säger Fredrik Emmerfors som gjort två audioguider till Alnarp.
Det var i samband med Alnarps 150-årsfirande förra året som två ljudguider togs fram. Den ena är upplagd som en guidad promenad i Alnarpsparken. Den andra ustpelar sig i Alnarps Västerskog som också är Alnarps landskapslaboratorium.
– Ljudguiden i Alnarpsparken är uppbyggd som en sammanhängande promenad där jag ger instruktioner om hur du ska gå samtidigt som jag intervjuar olika personer som berättar om parken utifrån olika teman, säger Fredrik Emmerfors.
Parken skildras ur tre perspektiv. En berättar om parkens historia, en annan om dess byggnader och en tredje om träd och växter.
– Fördelen med ljudguider är att du har det visuella omkring dig
Klar till jubiléet
Den första audioguiden till Alnarpsparken blev klar till jubiléet förra året. I samband med Alnarpsdagen i våras blev den om Alnarps Västerskog klar. Den är uppbyggd på ett annat sätt. Den börjar i Norra Västerskog för att sedan gå vidare i Södra Västerskog.
– Till skillnad från den i Alnarsparken som är en sammanhängande ljudfil har denna 16 olika stationer med helt separata ljudfiler som man kan välja mellan. Men de har ändå en kronologisk historik.
Ännu återstår skyltar vid varje punkt i skogen där man kan ladda ner ljudfilerna direkt i sin mobiltelefon via så kallade QR-koder. Men skyltarna ska enligt uppgift kunna vara på plats till våren. Nu finns ljudfilerna för nedladdning på bland annat Alnarps hemsida.
Gemensamt för de två ljudguiderna är att de inte är uppbyggda som en monolog utan som en dialog mellan Fredrik Emmerfors och olika kunniga informanter.
– Jag har arbetat som radiojournalist i drygt tio år och ser ljudguiderna som ett sätta att utveckla radiometoden även om det inte är journalistik utan information.
Audioguider på museer består oftast av inläst text. Fredrik Emmerfors beskriver sina egna som förberedda inspelade samtal. Miljön är viktig för hela känslan.
– Det är viktigt att vara på plats vid inspelningen. Genom att vara där kan jag göra reflektioner utifrån platsen som präglar samtalet.
Tillvägagångssättet har dock sina utmaningar. En sak som kan ställa till det är vädret.
– Man kan ha planerat allting i detalj men så blir det dåligt väder. Det går inte om det blåser för mycket. Men vid bra väder är det perfekt.
Fredrik Emmerfors beskriver sig själv som radioman och ljudambassadör. Efter att han startade det egna företaget Ljudambassaden har det blivit åtskilliga ljudguider. Förutom de i Alnarp har han bland annat gjort ljudguider till stadsparken och offentlig konst i Lund och ljussatta platser i Malmö. Förutom ljudguider gör han operaradio för Malmö Operas hemsida där han intervjuar olika medverkande i uppsättningarna

Publicerad 08 October 2013 12:00