Lomma Kyrkas interiör. Foto: Lena Karlsson

Lomma Kyrkas interiör. Foto: Lena Karlsson

Lomma kyrka stängs för renovering

Men lagom till påsk öppnas den återigen

Av
Lena Karlsson

LOMMA. I januari nästa år börjar renoveringen av Lomma kyrka. Efter trettondagen det vill säga den sjunde januari 2103 stänger den för några månader framöver.
– Hela kyrkan ska målas invändigt med en kalkblandad vit färg. Det har inte gjorts sedan början av 1990-talet, säger kyrkoherde Jan-Olof Aggedal.
Utöver renoveringen av innerväggarna ska kyrkans fönster rengöras. Ytterligare en åtgärd är att hissarna till alla takkronor ska få hissar.
– Det skulle vi egentligen ha gjort redan nu i år men vi tyckte det var bättre att ta allting samtidigt.

Hissarna till takkronorna är en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön. Som det är nu måste den som tänder alla de levande ljusen i de sex pampiga ljuskronorna med uppåt 30 ljus i varje klättra upp på en stege.
– Men med hjälp av hissarna kan de dras ner till marknivå istället. Då blir det enklare att tända alla ljus inför firandet av våra högtider.

Renoveringen av kyrkan pågår fram till påskdagen den 31 mars. Då återöppnas kyrkan.
– Vi har redan bokat in trumpetare så att det blir fanfarer. Men det kommer inte att bli någon återinvigning med biskopen på plats. Så pass omfattande är inte renoveringen, sägen Jan-Olof Aggedal.

Under de tolv veckor som kyrkan är stängd flyttas verksamheterna antingen till församlingshemmet eller till Lomma kapell som ligger nere vid ån.
– De flesta dopen kommer att hållas i församlingshemmet. Man kan även välja att ha dop och vigsel i kapellet. Begravningarna kommer även fortsättningsvis att ske i kapellet.

Soppluncherna som brukar inledas med en middagsbön i Lomma kyrka kommer även fortsättningsvis vara i Byskolan. Men bönen flyttas under renoveringsperioden till kapellet. Och de Andrum som kyrkomusikern Bengt Wittje håller i kommer tillfälligtvis flyttas till församlingshemmet.

Renoveringen av en äldre kyrka ställer speciella krav. Alla kyrkor i Sverige som byggdes före 1939 blir automatiskt kulturminnesmärkta. Lomma kyrka som blev klar 1873 platsar i den kategorin.
– Eftersom den räknas som en kulturbyggnad ska alla renoveringar vara godkända av länsantikvarien. Dessutom måste vi de som utför renoveringen vara godkända.

Många kyrkor i landet står och förfaller eftersom ingen använder dem. Det gäller inte Lomma kyrka. Bortsett från sommarmånaderna pågår det aktiviteter i kyrka tre till fyra dagar i veckan.
– Det är den enda kyrkan vi har i vår församling och här finns en stark tradition att döpa sina barn, konfirmera sig och gifta sig i kyrkan. Eftersom inflyttningen är stor i Lomma har vi haft en ökning av dop på senare tid.

Soppluncher Under våren 2013 blir det soppluncher i Byskolan med middagsbön i kapellet den 17 och 31 januari, 13 och 28 februari samt den 14 och 27 mars. Därefter hålls bönen som vanligt i Lomma kyrka och soppluncher i Byskolan den 11 och 25 april och den 23 maj. Andrum Torsdagen den 20 december äger årets sista Andrum i Lomma kyrka rum. Men Lomma kyrkas musikdirektör Bengt Wittje fortsätter med sina musikaliska pauser i vardagen även nästa år. Fast under årets första månader äger de rum i församlingshemmet på Skolgatan i Lomma. Tanken med Andrum där Wittje spelar musik är att ge en möjlighet att stanna upp och reflektera i en annars ofta stressig tillvaro. Andrummen i församlingshemmet är en halvtimme långa med start klockan 12 på torsdagen. Det första tillfället 2013 är den 10 januari. Sedan rullar det på med den 24 januari, 7 och 21 februari samt den 7 och 21 mars. Resten av våren äger de musikaliska pauserna i vardagen precis som tidigare rum i Lomma kyrka, närmare bestämt den 4 och 18 april och den 2, 16 och 30 maj.

Publicerad 19 December 2012 12:00