Kommuners översättningar kan förvirra

Språkföretag varnar för att kommunikationen av samhällsinformation kan försvåras

Av
Lena Karlsson

LOMMA. 169 av landet 290 kommuner använder sig av maskinell översättning på sin hemsida. En av dem är Lomma kommun. Det innebär att den som har ett annat hemspråk än svenska kan gå miste om viktig samhällsinformation.

– Ett översättningsprogram som till exempel Google Översätt jämför fraser och ord statistiskt. Det gör att det kan bli väldigt konstiga associationer när svenska översätts till ett annat språk. Ibland blir det helt tokigt, säger Anna Dufberg från språkföretaget Semantix som gjort undersökningen. Därför är manuell översättning av viktig samhällsinformation att föredra.

Engelska räcker inte
Enligt Sematix undersökning är det i dag bara 118 kommuner som har manuella översättningar av ett eller flera språk på sin webbplats. 115 har inga översättningar till de vanligaste utomeuropeiska språken. 49 av kommunernas hemsidor i landet saknar helt översättningar av relevant samhällsinformation. Men Lomma kommun tillhör alltså de 169 kommuner som använder sig av maskinell översättning.
– En grov maskinell översättning är bättre än ingen alls. Men man ska vara medveten om att det lätt kan uppstå missförstånd. Och det räcker inte med att bara översätta till engelska, säger Anna Dufberg.

Flera stora språk saknas
En annan sak som kan försvåra kommunikationen av viktig samhällsinformation är att inte alla språk går att översätta maskinellt. I Google Översätt går det till exempel inte att översätta somaliska, bosniska och tigrinja som tillhör de största invandrarspråken i Sverige.
– Det är viktigt för integrationens skull att alla medborgare får ta del av samhällsinformationen. Oavsett hemspråk måste man kunna läsa på hemsidan vart man ska vända sig om man blir sjuk eller till exempel behöver bostadsbidrag, säger Anna Dufberg.

Enligt den språklag som började gälla 2009 är svenska huvudspråket i offentlig verksamhet. Den säger att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt men ingenting om att den måste översättas till andra språk. Språkrådet rekommenderar dock att det även ska innefatta ett mångfaldsperspektiv.

Publicerad 07 September 2011 03:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag