Hopp trots ouppfyllda miljömål

Biologisk mångfald i fokus lokalt och internationellt

Av
Lena Karlsson

MILJÖ. 2010 har utnämns till det internationella året för biologisk mångfald. I Skåne har det uppmärksammats på flera sätt under året. – Ett exempel är att vi har skickat ut en film om utrotningshotade djur och växter till alla skolor i Skåne, berättar Länsstyrelsens miljöinformatör Maria Sandell.

Länsstyrelsen har en mängd olika åtgärdsprogram för att bevara den biologiska mångfalden i Skåne.
– Vi har satt in omkring 100 åtgärder för cirka 200 arter. Om en art hjälps av en åtgärd gynnas även andra arter i närheten av det.
Maria Sandell berättar vidare att de nationella mål som satts upp för 2010 inte har uppnåtts. Trots det finns exempel på lyckade åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.
– Lövgrodan har ökat i antal, detta sedan vi grävt ut fler dammar. Det är inte längre en hotad art.

Orkidéer blir färre
Andra växter och djur i det skånska landskapet har det inte gått lika bra för. Orkidéerna minskar i antal. De blir färre på de platser där de redan växer. Samtidigt finns det få platser dit de kan spridas.
– Den livsmiljö som de behöver för att klara sig finns bara spridda som små frimärken i naturen. De har små möjligheter att spridas mellan dem. Det kan avhjälpas med att bygga naturliga korridorer mellan platserna.Insekter och blommor i sandmiljöer riskerar också att försvinna. Fjärilar, solitära bin och sandnejlikan trivs i öppen sandmark. De kan gynnas genom att marken hålls öppen av betande djur. En åtgärd är att gräva upp delar av marken så att sandväxterna kan leva där utan att konkurreras ut av andra växter.

Naturen gör tjänster
Länsstyrelsens har även speciella åtgärdsprogram för utrotningshotade djur i vatten. Ett projekt går ut på att se hur många tumlare det finns och se hur de kan skyddas mot att till exempel fastna i fiskenäten.
En av de största utmaningarna i framtiden är att få ihop skogs- och jordbruksproduktion med bevarandet av den biologiska mångfalden.
– Vi glömmer lätt att naturen utför så kallade ekosystemtjänster till oss. De renar vatten och pollinerar våra träd så att vi får frukt om hösten. Så det kan kosta mycket i framtiden att inte bevara den biologiska mångfalden, säger Maria Sandell.

Konferens avslutar
För att uppmärksamma den biologiska mångfalden har flera naturvandringar anordnats runt om i Skåne under sommarhalvåret. Det planerar man fortsätta med nästa år, då förhoppningsvis även i Lomma. Den 20 till 21 november avslutas aktiviteterna i samband med året för biologisk mångfald med en konferens i Höllviken. Där tas ett helhetsgrepp kring frågan i Skåne.

Publicerad 25 October 2010 03:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag