LEK. Landskapsarkitekt Märit Jansson har undersökt lekplatsen i sin avhandling. Foto: Kristian Bergfors

LEK. Landskapsarkitekt Märit Jansson har undersökt lekplatsen i sin avhandling. Foto: Kristian Bergfors

Landskapsarkitekt satte lekplatsen under lupp

Nyckelordet för framtidens lekplatser är variation

Av
Lena Karlsson

ALNARP. Vilka redskap som finns på en lekplats är inte alltid det viktigaste. Miljön och den sociala samvaron kan spela lika stor roll. Det visar en avhandling från SLU Alnarp.

Märit Jansson har frågat både barn och vuxna om vad som utmärker en bra lekplats. Studien visar att redskap som gungor och klätterställningar inte har så stor betydelse som man kan tro.
– Platsen har lika stor betydelse som lekredskapen. Om lekplatsen ligger nära ett naturområde kan det förhöja upplevelsen mer än lekredskapen. Men en lekplats kan också bli intressant om den har unika lekredskap, säger Märit Jansson.

En av huvudpoängerna med undersökningen är att ge tips till förvaltningarna om hur de kan utveckla lekplatserna i kommunen. Ett konkret råd som hon ger är att ta reda på vilka behov som finns i den egna kommunen.
– Det kan finnas väldigt olika behov. Därför kan det vara värt att ta reda på hur den lokala användningen av lekplatser ser ut. Man måste våga tänka nytt.

Det är inte enbart barn som söker sig till lekplatsen. Därför har hon förutom gruppintervjuer med 141 barn i åldrarna 6 till 11 år i Glumslöv och Degeberga även skickat ut en enkät till föräldrar, förskollärare och pratat med förvaltare. Grupperna prioriterar olika saker.
– Barnen i undersökningen tycker att det är viktigt med variation. Det får gärna finnas olika sorters lekplatser att välja mellan. Föräldrarna vill inte att lekplatserna ska finnas alltför långt borta från hemmet, men det tycker inte barnen är viktigt.

Förskollärarna tycker att det är viktigt med gott om utrymme så att alla får plats och kan aktiveras. Överlag ser vuxna lekplatsen som en mötesplats för social samvaro, mellan å ena sidan vuxna och å andra sidan mellan barn.
– Man tänker ofta att lekplatserna bara är till för små barn men så är det inte. Jag tror att om lekplatserna hade varit utformade med utmanande lekredskap så hade även lite äldre barn sökt sig dit oftare.

Märit Jansson menar vidare att det inte enbart bör vara en liten grupp inom kommunens parkförvaltning som ägnar sig åt frågan. Om flera yrkesgrupper samverkar får lekplatsernas utformning högre status, menar hon.

Publicerad 27 October 2009 00:15