Insänt:

"Stå upp för allas rätt till sin egen kropp!"

Vad tycker du?

INSÄNT. Nyligen presenterade Brå sin statistik över antalet anmälda brott under 2016 och utvecklingen sedan 2015. Siffrorna visade att antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6500 år 2016. Även antalet anmälda kvinnofridskränkningarna ökade med 2 procent till 1870 anmälda brott 2016.
Dessa siffrorna är förödande, speciellt då vi vet att mörkertalet för dessa brott är stort. Centerkvinnorna vill se strängare straff för våldtäkt och kvinnofridskränkning för att understryka allvaret i brotten. Majoriteten av våldtäkterna begås mot  kvinnor och en stor del av förövarna är män.
När straffskalan i lagstiftningen inte lever upp till brottets grovhet förbises kvinnornas rätt till trygghet, rätten till sin kropp och bidrar också till att skapa ett ojämställt samhälle.
Den sexualbrottsutredning som just nu är ute på remiss föreslår att minimistraffet för våldtäktsbrott skall vara oförändrat.
Centerkvinnorna motsätter sig detta och kommer att göra allt vi kan för att brottets allvar också skall återspeglas i straffskalan.
Kvinnors rätt till sin egen kropp och rätt till ett tryggt liv är en fråga om mänskliga rättigheter, och det berör oss alla. Det är dags att regeringen presenterar en skärpt lagstiftning som står upp för rätten till vår egen kropp. 
Sofia Jarl, Förbundsordförande Centerkvinnorna
Emma Nylander
Camilla Osterman
Felicia Fritz
Ebba Krumlinde
Jeanette Ritchert, Centerkvinnorna Athena

Vad tycker du? Kommentera nedan!

Publicerad 18 February 2017 08:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag