"Det kommer trafikkaos här vid rusningstid. Så fort bommarna fälls ner här blir det långa köer", säger Ragnar Jonson. Foto: Lena Karlsson

Pendlare kan drabbas av långa köer

FLÄDIE.

Byggandet av den planerade plankorsningen mellan Lommabanan och Fjelievägen, väg 913, har skjutits på framtiden. Det kan få stora konsekvenser för den som pendlar mellan Bjärred och Lund, menar Bjärredsbon Ragnar Jonson.– När persontågen börjar gå kommer det att innebära långt fler bomfällningar, säger han.

Av
Lena Karlsson

Trafikverket har beslutat att skjuta upp byggandet av plankorsningen. Planerandet av en station i Flädie, som ligger ett stenkast bort, har kommit emellan. En som reagerar mot fördröjningen av planprocessen är Bjärredsbon Ragnar Jonson.

– Det verkar inte som om någon har tänkt på konsekvenserna, säger han.

Nu går det enbart godståg på Lommabanan. Men när Lommabanan öppnar för persontrafik år 2020 kommer det att innebära långt tätare trafik. Enligt Ragnar Jonsons beräkningar kommer totalt 45 person- och godståg passera väg 913. Det blir lika många bomfällningar.

– Det kommer trafikkaos här vid rusningstid. Så fort bommarna fälls ner här blir det långa köer.

Det menar Ragnar Jonson även har konsekvenser för andra än bilpendlarna.

– Bussarna har ju sina tidtabeller som de måste hålla. Om bommarna fälls ner för ofta kan det bli svårt att hålla tiderna. För att inte tala om ambulanser som kan behöva komma snabbt fram vid ett akut läge.

Enligt Trafikverket kommer det att utöver godstågen idag att bli en avgång med persontåg per timme i varje riktning mellan klockan 6 till 24.

– Det är inte så stor skillnad. Det är ju inte som om det är tio bomfällningar i timmen. Dessutom så kör pågatågen mycket fortare än godstågen, så bomfällningarna varar inte lika länge, säger projektledare Olof Fredholm på Trafikverket.

Hur lång tid det kommer att ta innan den planskilda korsningen mellan Lommabanan och väg 913 byggs går inte att svara på. Det beror sig på vad kommunen kommer fram till i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Flädie.

Publicerad 30 December 2018 00:00