Doktor Ola Schenström har anmält Region Skåne till Konkurensverket.

Doktor Ola Schenström har anmält Region Skåne till Konkurensverket.

Regionen riskerar att betala för fel sorts mindfulness

Läkare anmäler Region Skåne efter utebliven upphandling med mindfulnessmiljoner

SKÅNE/LOMMA. Tre miljoner skulle satsas på mindfulnessutbildning men på grund av tidsbrist valde Region Skåne att inte göra någon offentlig upphandling. Därför anmäler nu en av Sveriges mindfulnessexperter Region Skåne till Konkurrensverket. Han menar att tjänstemännens krav rimmar illa med forskningsläget.

Av
Jon W Loman

Enligt professor Jan Sundquists forskning kan mindfulnessterapi i grupp fungera lika bra som individuell kognitiv beteendeterapi vid behandling av stress och lätt till måttlig depression och ångest.

Hans studier bygger på doktor Ola Schenströms sätt att använda mindfulness i primärvården. Forskningen ligget till grund för ett beslutet att Region Skåne satsar tre miljoner kronor på att utbilda instruktörer i mindfulness.

Läkaren Ola Schenström driver Mindfulnesscenter i Lomma och har utbildat över 2 300 instruktörer. Han har nu anmält Region Skåne till Konkurrensverket eftersom ingen offentlig upphandling gjorts när det gäller de tre miljonerna regionfullmäktige beslutat om. Han menar att vänskapsförhållanden kan ha styrt tjänstemän i Region Skåne till att fatta felaktigt underbyggda beslut beslut.

– Vi vill bara att det här ska göras om gör och göras rätt, att pengarna används till vad det är ämnade för. Genom en offentlig upphandling hade vi konkurrerat på lika villkor. Nu finns även en risk att pengarna fryser inne, säger Ola Schenström.

Han menar att efter att beslutet om de tre miljonerna tagits så har tjänstemän på Hälso- och sjukvårdsstyrningen gång på gång försenat skrivelsen för hur pengarna ska användas.

– När skrivelsen väl kom var det sent på året och tjänstemännen menade att ingen offentlig upphandling kunde göras på grund av tidsbrist, samtidigt som de själva orsakat förseningen, säger Ola Schenström.

Från Region Skåne sida förnekar man att skrivelsen ska ha förhalats.

– På grund av sent beslut i regionfullmäktige insåg vi att vi inte skulle hinna göra någon upphandling och hinna nyttja de medel som står buds innan årsskiftet. Vi erbjöd därför enhetscheferna på vårdcentralerna att söka pengar för att utbilda sin personal efter eget behov, säger Maria Antonsson Anderberg, enhetschef på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen.

På frågan om vilka krav eller certifieringar Region Skåne ställer på en utbildning av instruktörer hänvisar hon till de dokument som skickats ut till vårdcentralernas enhetschefer. I dessa dokument står det att utbildningen bör ha en inriktningen MindfulnessBaserad StressReduktion, MBSR eller Mindfulnessbaserad KognitivTerapi, MBKT. Enligt Ola Schenström används MBSR inte mot psykisk ohälsa och MBKT används endast i behandlingen av återkommande depressioner. Ingen av metoderna är anpassade till primärvård, menar han:

– Vårt program som det politiska beslutet grundar sig på har använts i tio år. Det är anpassat för primärvårdens begränsningar och har vetenskapligt stöd men just nu kan de inte ens tydliggöra vilka kriterier som gäller för att vara en godkänd utbildare. Man tar sig för pannan för att det är så mycket som är fel i handläggningen och på så många sätt. Det är en komplex historia och det är tjänstemännen i Hälso- och sjukvårdsstyrningen som gjort fel, säger Ola Schenström

Konkurrensverket har nu valt att titta närmare på fallet och skickat ut ett antal frågor som Region Skåne har fram till den 11 januari att svara på.

Publicerad 13 December 2018 09:04