Kommunvalet 2018: Så tycker partierna om skola i kommunal regi

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Burlöv: Ska skolan förstatligas eller fortsätta i kommunal regi?

MODERATERNA

Skolan är Burlövsmoderaternas högst prioriterade fråga i kommunpolitiken. Den ska även i fortsättningen vara kommunal, dock med färre riktade statsbidrag utan i stället en penningpåse för att utveckla skolan. Lokalt har vi bättre förutsättningar att se på vilket sätt skolverksamheten behöver förstärkning.

SOCIALDEMOKRATERNA

Skolan ska fortsätta i kommunal regi men staten ska ta ett större finansiellt ansvar.

VÄNSTERPARTIET

Hela skolväsandet ska förstatligas. Det ska inte bero på hur rik man är eller i vilken kommun man bor i som avgör hur bra ens skolgång ska vara. En fråga om rättvisa.

MILJÖPARTIET

Detta är egentligen en riksfråga! Staten ska garantera hög kvalitet och likvärdighet i hela landet genom lagar, förordningar och inspektion. Skolan bör vara fortsatt kommunal! I kommunal regi har skolan i Burlöv förbättrat skolresultaten och har gått fram med 150 platser under de senaste 5 åren.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Skolan kan mycket väl även i fortsättningen drivas i kommunal regi.

LIBERALERNA

Kvaliteten i skolan måste höjas genom mer personal och bättre pedagogik. Skolan vara trygg och säker så att alla kan känna glädje i lärandet. Vi vill etablera friskolor i kommunen. Om skolan är statlig eller kommunal bestäms inte i kommunen och spelar ingen större roll.

CENTERPARTIET

NEJ, kommunal regi, men med statlig kvalitetskontroll.

Publicerad 10 July 2018 08:00