L vill sänka kraven på fetmaoperationer

Gruppledaren: "En av de största utmaningarna välfärdssamhället står inför"

SKÅNE.

Fetmaoperationer eller så kallade gastric by-pass är det vanligaste sättet att behandla övervikt. Liberalerna i Skåne vill att kraven sänks så att färre opereras privat.

Av
André Kvist

Region Skåne har näst flest egenbetalda fetmaoperationer i landet. Att många människor väljer att vända sig till privata läkare anser Liberalerna är problematiskt.

Partiet anser att det inte har att göra så mycket med köerna som med de höga krav som ställs på personerna för regionbetalda operationer. Exempelvis måste det finnas tre dokumenterade bantningsförsök innan tillstånd ges.

– Övervikt och fetma är en av de största utmaningarna välfärdssamhället står inför idag. Det går att göra mycket med det förebyggande arbetet, men vi måste också enkelt och kostnadsfritt kunna erbjuda de personer som vill ha en operation, säger Gilbert Tribo, grubbledare för Liberalerna i Region Skåne.

Kraven skiljer sig från region till region. Tribo vill att det ska vara lika i hela landet, samt att det finns nationella riktlinjer för eftervården av personerna.

I Skåne är BMI-gränsen för fetmaoperation 40, såvida man inte har en bakomliggande sjukdom som diabetes typ 2, då är det 35. Människor under 18 eller över 65 år operaras inte. Inte heller om man missbrukar alkohol eller narkotika, har en obehandlad ätstörning eller nyligen har drabbats av en hjärtsjukdom eller stroke.

– Det krävs disciplin och tydliga mål för att kunna gå ner i vikt. Men både den personliga och samhälleliga vinsten är enorm. Riskerna att drabbas av följdsjukdomar minskar betydligt och därmed även kostnaderna för samhället, säger Gilbert Tribo.

Socialdemokraternas Anna-Lena Hogerud är ordförande i hälso- och sjuvårdsnämden i Region Skåne. Hon menar att det i första hand inte är en politisk fråga att sätta gränsen för när en operation är att rekommendera eller ej.

– Det är en medicinsk bedömning. Region Skånes medicinska råd har tagit fram nuvarande rekommendationer för gastric by-pass-operationer. Deras bedömning är att gastric by-pass-operationer kan hjälpa en del patienter, men innebär också stora risker, säger hon och fortsätter:

– Om Region Skåne ska stå för operationen ska det finnas en tydlig nytta för patienterna. Det innebär att de med svårast fetma ska opereras, men andra som hamnar under gränsen för det måste rekommenderas att avstå och erbjudas annan behandling för att gå ner i vikt.

Olika typer av fetmaoperationer

Idag används främst följande tre metoder vid fetmaoperationer:

    Gastrisk bypass, då en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas ur. Den metoden är vanligast.

    Gastrisk sleeve, då en stor del av magsäcken opereras bort.

    Duodenal switch, då en stor del av magsäcken opereras bort och en stor del av tunntarmen kopplas ur. Den metoden används bara vid extrem fetma.

Patient och kirurg diskuterar vilken operationsmetod som passar bäst för individen. Kirurgen föreslår sedan vilken operation som är lämplig.

En metod som tidigare användes är gastrisk banding, då magsäcken gjordes mindre genom att den snördes ihop med ett band. Den metoden används inte längre.

Källa: 1177.se

Publicerad 04 July 2018 11:03