Skolverket skärper reglerna kring nationella prov

Vill förhindra fusk

SVERIGE. Efter vårens stora problem med spridning av nationella prov i sociala medier har Skolverket beslutat att skärpa regler och rutiner inför nästa termin. Proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand. Bara i undantagsfall får provförpackningarna öppnas tidigare än provtillfället, meddelar Skolverket i ett pressmeddelande.

– Situationen är ohållbar. De allra flesta skolorna följer våra tydliga regler men det räcker att någon skola slarvar för att spridning ska vara ett faktum. Därför måste vi skärpa reglerna och rutinerna. Det måste bli slut på fusket nu, säger Anders Boman chef på Skolverkets provenhet.

Skolverket kommer inför kommande provperioder göra en rad förändringar för att förbättra säkerheten kring proven och ta bort stress och oro bland de lärare och elever som ärligt vill visa sina kunskaper.

– Vi hade helst velat undvika de här skärpningarna eftersom vi vet att det påverkar lärarnas arbete men att få bukt med läckorna väger tyngre, säger Anders Boman.

Till höstens nationella prov kommer bland annat facit levereras separat och tidigast på provdatum eller dagen efter. Skolverket kommer även fastställa leveransdatum av proven i närmare anslutning till provdatum och man uppmanar skolorna att börja provet senast klockan 9 på akuuell provdag.

– Vi hade gärna velat göra alla dessa förändringar omedelbart. Men dels är prov och facit redan utskickade till skolor och sedan finns det juridiska hinder som gör att vissa förändringar kan träda ikraft först senare. De flesta åtgärderna kommer genomföras nu till höstterminen, säger Anders Boman.

Under våren har Skolverket bland annat anmält ett Instagramkonto där prov spridits mot betalning. Förhoppningen är att polisen hanterar ärendet skyndsamt.

– Spridningen av nationella prov kostar skattebetalarna många miljoner och leder till stora problem på skolorna. Vi vill också att Facebook och andra sociala medier agerar. Det är deras plattformar som möjliggör spridningen och vi är säkra på att de inte vill förknippas med den här ljusskygga verksamheten, säger Anders Boman.

Publicerad 09 May 2018 00:00