Kommunen rannsakar sig själv efter familjens död

Trots tät kontakt såg man inga varningssignaler

BJÄRRED. En hel familj är borta. Två unga flickor och deras föräldrar. Trots tät kontakt med både skola och kommun var det ingen som såg några varningssignaler. Nu frågar sig alla hur familjens mående kunde gå så obemärkt förbi.

Under flera år har både skola och kommun arbetat tätt tillsammans med familjen med anledning av att båda döttrarna hade hemundervisning av hälsoskäl.

Trots att flera möten hållits för att planera flickornas skolgång och att pedagoger varit hemma hos familjen flera dagar i veckan för att bedriva undervisning, har ingen uppfattat några varningssignaler.

”I offentliga handlingar från kommunen framskymtar föräldrarnas omtanke att barnens skolgång ska fungera så bra som möjligt, trots flickornas medicinska tillstånd.”, skriver Kvällsposten.som tagit del av den dokumentation som finns från dessa möten.

– Det finns alltid risk att man litar för mycket på föräldrarna. Borde vi sett eller hört något? Skulle vi ha sett signaler? I mitt hjärta känner jag att nej här finns inget mer jag kunde gjort. Jag har tidigare gjort orosanmälningar till socialförvaltningen om andra barn. Men i detta fall har jag inte känt oro, säger rektorn Margareta Strand Karlsson, till tidningen.

I nuläget finns inga indikationer på att vare sig kommunen eller skolan skulle ha agerat annorlunda än de gjorde, men när den akuta krishanteringen är över kommer kommunen göra en samlad bedömning för att se om man gjort allt vad man kunnat.

– Vi ska naturligtvis göra en analys av vad som hände och vilka kontakter kommunen haft med familjen. Att gå igenom händelseförloppet är en naturlig och viktig del av krishanteringen, säger socialchefen Amelie Gustafson, till Kvp.

Publicerad 12 January 2018 08:38