Här ska det nya Burlövsbadet byggas

Detaljplanen ute på samråd – kan bli antagen till sommaren

BURLÖV. 1971 byggdes Burlövsbadet. Fem år senare blev det ett inomhusbad. Snart kan byggnaden vara ett minne blott. Nu ska ett modernare anläggning med parkeringshus byggas som de första byggnaderna i nya området Kronetorpsstaden. Detaljplanen har skickats ut på samråd.

– Vi är inne i ett tidigt skede i projektets gång, säger planarkitekten Mikael Larsson.

Enligt Mikael Larsson beräknas planen vara antagen till sommaren 2018. Byggtiden är beräknad till cirka två år.

Området är till stora delar obebyggt idag men tankarna är att skapa en ny stadsdel, Kronetorpsstaden, med bad, cykelstråk och på lång sikt bostäder. Det nya Burlövsbadet ska placeras närmare tågbanan och byggas i flera våningar med bland annat en 50-meters bassäng, undervisningsbassäng, multibassäng, läktare och även kafé och lokal för simklubben.

– Det nya badet planeras att byggas i närheten av det nuvarande, men en bit närmare tågbanan, säger Mikael Larsson.

Fasaden kommer i huvudsak bestå av tegel och glas. Enligt den planbeskrivning som utgör grunden till detaljplanen förklaras att ”tegel är ett traditionellt material i området. Glas för att få till ett tillfredställande ljusinsläpp i badanläggningen. Det är också hållbart och lätt att underhålla.”

2015 besökte cirka 150 000 personer badhuset. Enligt planerna förväntas 200 000 besökare till det nya badhuset, nästan 500 per dag. Infart kommer att ske som vanligt från Badhusvägen via Hantverkaregatan.

Förutom badhus och parkeringsgarage ska även en ny cykelväg från Åkarp till Arlöv byggas, bullerskydd mot järnvägen sättas upp och en förlängning av Hantverkaregatan göras.

Sedan den 6 december finns detaljplanen utställt på samråd på medborgarhuset och biblioteket i Arlöv och biblioteket i Åkarp. Kommunen bjuder även in till samrådsmöte tisdagen den 9 januari klockan 18 i medborgarhuset.

Fram till att bygget är klart och invigt kommer det gamla badhuset finnas kvar.

– Det kommer finnas kvar tills det nya badhuset är färdigbyggt. Eventuellt kan det gamla rivas senare, men det är inget som ännu är bestämt, säger Mikael Larsson.

Det gamla Burlövsbadet kommer att hålla öppet fram tills det nya badet är klart.

Det gamla Burlövsbadet kommer att hålla öppet fram tills det nya badet är klart. Foto: Andreas Holm

Publicerad 15 December 2017 04:00