Färre nyanlända anvisas hit

Av
Lena Karlsson

LOMMA/BURLÖV. Länstyrelsen Skåne har tagit fram nya kommuntal för mottagandet av nyanlända flyktingar under 2018. I hela Skåne har antalet sjunkit med cirka 1 000 personer.

Det innebär att 1 800 personer ska anvisas till kommunerna i Skåne under 2018 jämfört med 2 793 i år. För Burlövs del innebär det nästan en halvering av antalet anvisningar, från  40 personer under 2017 till 21 under 2018. Om än inte lika stor får också Lomma en minskning av kommuntalet från 98 anvisningar i år till 89 nästa år.

I Malmö är nedskärningen ännu större, från 408 till 155 personer.  Lund ska nästa år ta emot drygt 350 personer, vilket också det är färre än de 421 som anvisats i år.

Men för grannkommunen Staffanstorp är antalet anvisningar i princip oförändrat, från 97 personer i år till 96 nästa år.

I sin beräkning har Länstyrelsen Skåne utgått från Migrationsverkets beräkningar. Den grundas på faktorer som befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande och nyanländas självbosättning.

– I Migrationsverkets beräkningsunderlag inför 2018 tas större hänsyn till antalet nyanlända som själva skaffar bostad i en kommun, säger integrationsutvecklare Gunilla Holmlin i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne.

Där kan man också läsa att 65 procent av anvisningarna hittills har genomförts i Skåne. Enligt nuvarande prognoser kommer mottagandet att sjunka de kommande åren.

Publicerad 20 November 2017 12:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag