Korsningar ska trafiksäkras

Av
Lena Karlsson

BJÄRRED. Tre gång- och cykelpassager längs Södra Västkustvägen ska göras mer trafiksäkra. Detta genom att upphöjda korsningarna vid Södra Villavägen, Tallvägen och Poppelvägen anläggs.

Under byggtiden, som varar fram till mitten av december, kommer framkomligheten att påverkas. Alla fastigheter ska dock vara tillgängliga och cykeltrafiken förbi korsningarna längs Södra Västkustvägen ska enligt entreprenören Peab på Lomma kommuns hemsida fungera.

Publicerad 15 November 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag