Mikroplast från lekplats rinner ut i Höje å

Av
Lene Karlsson

Lena Karlsson

LOMMA/LUND. Mikroplast från lekplatserna på Fladängskolan i Lomma läcker ut i Höje å. Det visar ett examensarbete från Lunds universitet.
Det var en slump att Jens Andersen Hörman började se närmare på mikroplastens väg från Fladängskolans skolgård ut i Höje å. I utbildningen till miljöinspektör ingår att göra praktik. Det gjorde han på Lomma kommuns miljöförvaltning.
– Jag var här med en av kommunens miljöinspektörer för att se hur det gick med förbudet mot att röka på skolgården. Då såg jag att gården var full av små gröna, röda och svart partiklar av gummi, berättar han.
När det sedan var dags att skriva examenarbetet fick han förslaget från kommunens miljöchef att titta närmare på problemet kring mikroplast.
– Jag måste erkänna att det inte lät så roligt i början. Men ju mer jag tittade på det desto mer intressant blev det.
Han började med att se hur många lekplatser som finns inom Lomma tätort. Av 76 lekplatser har tio stycken gummibeläggning i form av fallskydd eller multiplaner.

Med hjälp av? en pincett började han att räkna den mikroplast han kunde se med blotta ögat. Resultatet blev 36 700 partiklar per kvadratmeter.
– Och då har jag inte räknat med den mikroplast där partiklarna är så små att jag inte kan se dem.
Mikroplast kan ha storlekarna från en mikrometer till fem millimeter. De minsta partiklarna som Jens Andersen Hörman räknat är en halv millimeter stora.
Förutom att? räkna plastpartiklar tittade han på spridningsvägen av dem. Av 40 dagvattenbrunnar hittade han synliga gummipartiklar i 38. På Fladängskolans skolgård tittade han på tio dagvattenbrunnar med sandfång och vattenlås.
Vattnet från brunnarna på skolgården går sedan i ett gemensamt rör ut i Höje å. Men innan dess passerar vattnet en sedimenteringsbrunn.

Där tog ?Jens Andersen Hörman tre olika prover för att se om det fanns någon mikroplast i vattnet precis efter brunnen. Resultatet förvånade honom.
– Jag trodde inte att det skulle vara någon mikroplast där. Men i alla tre proverna hittade jag partiklar.
I examensarbetet ?har han inte tittat på riskerna.
– Jag har sett på det ur ett mikroplastperspektiv och hur mycket som sprids.
Han har inte heller studerat konstgräsplanerna. Men enligt en studie från Naturvårdsverket släpper de ut mellan 1640 och 2460 ton mikroplast per år.
Den som argumenterar för gummimaterial på lekplatser planer har han ett motargument.
– Att barnen skulle smutsa ner mindre inomhus än om de varit på en grusplan måste vägas mot all den mikroplast som sprids i naturen.

Mikroplats från multisportplanen på Fladängskolans skolgård. Foto: Lena Karlsson

Mikroplats från multisportplanen på Fladängskolans skolgård. Foto: Lena Karlsson

Publicerad 30 June 2017 06:15

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag