Rivning av Pilängskolan sker först vid årsskiftet

Av
Lene Karlsson

Lena Karlsson

LOMMA. I höst skulle rivningen av Pilängskolan börjat. Men nu står det klart att den skjuts fram till årsskiftet.
– Fast sluttiden för bygget blir densamma, säger kommunens projektledare Christer Carlsson.
En anledning till att rivningen och byggandet skjutits på framtiden är att kostnaderna för att bygga har stigit.
– Budgeten på 140 miljoner kronor lades för två, tre år sedan. Efter det har prisutvecklingen inom byggbranschen stigit radikalt. Så vi måste äska om pengar för en tilläggsbudget.
Planen är att skolan ska rivas och byggas upp i olika etapper. Men något bygglov är ännu inte beviljat, och först i augusti kommer anbuden från entreprenörerna.
Men även om en del frågetecken ännu kvarstår är förberedelserna redan i full gång. Skolans elever ska gå kvar på skolan under hela byggprocessen.
– Vi förstärker redan nu med tre klassrum som vi ställer ovanpå de paviljonger som redan finns på området. De ersätter klassrummen i huvudbyggnaden, säger Christer Carlsson.
Även Kulturskolan som ligger precis bredvid kommer att rivas. Verksamheten flyttar i höst till Vinstorpskolan. Men redan nu pågår arbete med att ta bort asbest från den gamla byggnaden.
– Vi passar på att göra det nu när det inte finns så många elever på skolan, säger Christer Carlsson.
I sommar görs även förberedelser för installation av el och vatten till nya skolan.
Byggandet av den nya Pilängskolan kommer att innefatta tre stora byggprocesser, från byggstarten år 2018 till 2021 då skolan beräknas vara klar.
Den byggnad som ligger mot Pilgatan ska ersättas med en ny i tre plan. När den byggs kan det bli trångt vid skolans huvudentré.
– Under den perioden rekommenderar vi föräldrar att inte köra bil till skolan.
Allékolan ska stå kvar. Men de låga byggnaderna där expedition och klassrum finns idag ska så småningom rivas och ersättas av en ny byggnad med salar för musik, slöjd och bild. Byggnaderna mellan ska rivas och ersättas av en stor skolgård.
– Den kommer att vara utformad som en åtta med två stora ytor med konstgräs. Runt omkring blir det bänkar och trädplanteringar, säger Christer Carlsson.
Enligt Pilängskolans biträdande rektor Christine Ohlsson är personalen på skolan nöjd med att den fått vara med och påverka under processen. Att det nu blir några år av byggande och flytt av elever inom skolan tar hon med ro.
– Efter byte av golv och ventilationssystem har vi blivit luttrade. Men när allt är klart slipper vi att lappa och laga. Det kommer att bli fantastiskt, säger hon.

Publicerad 27 June 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag