270 nya lägenheter byggs vid Dalbyvägen

Av
Lena Karlsson

ARLÖV. Med start från årsskiftet kan 270 nya lägenheter börja byggas på tomten mellan Dalbyvägen och Ringvägen.
– Det är ett fint läge, säger affärsutvecklare Magnus Jälminger på Magnolia Bostad AB som ska bygga husen.
Fem huskroppar med bostäder och en mindre butikslokal mot Dalbyvägen ska byggas på tomten i korsningen mellan Dalbyvägen och Ringvägen.
Husen ska ha en varierad placering längs gatan och vara utformade så att de passar in i platsen.”Vi jobbar med olika fasadmaterial och husen förskjuts i förhållande till varandra mot Dalbyvägen”, säger Magnus Jälminger i ett pressmeddelande.
Samtidigt ska den nya bebyggelsen göra det möjligt att bygga om Dalbyvägen. I framtiden ska hastigheten i trafiken kunna sänkas och vägen utformas så att den underlättar för gående och cyklister.
Magnus Jälminger menar att bebyggelsen tillsammans med andra pågående projekt längs Dalbyvägen skapar förutsättningar för en helt annan entré in till Arlövs centrum. Han lyfter även fram det positiva sammarbetet med kommunen och andra sammarbetspartners.
”En framgångsfaktor har varit en bra och snabb planprocess” säger han.
Detaljplanen som är antagen i kommunfullmäktige kan vinna laga kraft i sommaren. ”Området stämmer väl med kommunens målord. Här blir tryggt och nära samtidigt som vi får liv och rörelse”, säger planchefen Kerstin Torseke Hulthén.
Husen beräknas bli klara två år efter byggstart.

Publicerad 19 June 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag