Kommunen fick in bygglovsansökningar

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Tre nya ansökningar om bygglov har kommit in till kommunens byggenhet. En av dem gäller en tillbyggnad på fastigheten 25:45. Enligt kungörelsen på kommunens hemsida strider åtgärden mot detaljplanen när det gäller byggrätten.
En annan ansökan gäller förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för en telestation med en 36 meter hög mast och bodar vid trafikplats Flädie.
En tredje ansökan handlar om ett tidsbegränsat bygglov för byggbodar i samband med byggandet av nya Pilängskolan.
Planerna finns tillgängliga på miljö- och byggnadsförvaltningen mellan den 12 och 26 juni. Den som har någonting att erinra mot något i ansökningarna har fram till den 30 juni på sig att skriftligen vända sig till miljö- och byggnadsnämnden.

Publicerad 18 June 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag