Äppelträd kan ge ekosystemtjänster

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Med suset av trafiken från E6: an i bakgrunden pågår försök med konventionell växtodling på SITES Lönnstorp. Allt från olika sorters sockerbetor till den vilda grässorten kernza växer på åkrarna.
– Vi vill testa och se hur det går att odla kernza i vårt klimat för att sedan kunna berätta för jordbrukare. Om det inte fungerar kan vi gå ut och tala om vad man inte ska göra, säger ekolog Linda-Maria Mårtensson.
Hon syftar då framför allt på ett fältförsök som nyligen har startat och där tanken är att det ska pågå under flera år.
– Detta är vår stolthet, säger Linda-Maria Mårtensson.
I provodlingen testas fyra olika sorters jordbruksekosystem. Ett är en konventionellt odlad åkerbit. Ett annat är en KRAV-odling.
– De två andra är mer futuristiska. Där testar vi nya odlingssystem för att se om det kan vara någonting för framtiden jordbruk.
I ett av de två futuristiska fältodlingarna pågår försök med att odla den tidigare vilda grässorten kernza. I Sverige har användningen av den fleråriga växten inte kommit lika långt som i USA.
– Där har man varje år en kernzafestival där man bjuder på pannkakor av mjöl gjort på gräsfröna, säger Linda-Maria Mårtensson.
Det går också att baka bröd av kernza. Men inte jäst bröd eftersom grässorten inte innehåller så mycket gluten.
– Man kan också brygga öl på kernza, säger Ryan Davidsson som är en av dem som sköter om odlingarna på Lönnstorp.
I det fjärde delen av fältodlingen, som man hoppas kunna pågå under flera år framöver, görs försök med sju olika remsor av äppelträd och buskar genom fält av råg och annat spannmål.
– Vi hoppas att det ska kunna ge mer än enbart själva skörden, så kallade ekosystemtjänster. Ett exempel är att träd och buskar drar till sig nyckelpigor som äter bladlöss i odlingen så att man slipper använda så mycket kemiska bekämpningsmedel, säger Linda-Maria Mårtensson.
Måndag den 12 juni hålls en fältvandring på SITES Lönnstorp.
 

Publicerad 09 June 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag