Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson (M) och kultur- och fritidsförvaltningens chef Michael Tsiparis i gymmet som ska läggas ner. Foto: Lena Karlsson

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson (M) och kultur- och fritidsförvaltningens chef Michael Tsiparis i gymmet som ska läggas ner. Foto: Lena Karlsson

Motionärer protesterar mot nedläggning av gym

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Foajén till Pilängsbadet var full av motionärer när kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson (M) och Michael Tsiparis från kultur- och fritidsförvaltningen blivit inbjudna för att ta emot motionärernas protestlista.
På listan som lämnades över fanns cirka 100 namnunderskrifter. Protesterna gäller planerna på att sälja Pilängshallen.  Det innebär att gymmet nere i källaren försvinner.
I det brev där de bjöd in ordförandena i kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden kan man läsa att: ”Vi protesterar mot nedläggningen av gymmet och gruppaktiviteterna. Vi anser att kommunen har ett moraliskt ansvar och också ett egenintresse att stödja oss i detta.”
Önskemålet om en försäljning av Pilängshallen kommer från kommunstyrelsen.
– Det var i höstas som den uttryckte ett önskemål om det. Efter det valde vi att inte gå ut med någon ny upphandling, säger Carin Hansson(M). 
Medley som har haft hand om driften i åtta år nu kan inte få förlängt.
– Varför inte då? undrar en av motionärerna i foajén.
– Det kan ju ta flera år innan ni hittar någon som vill köpa huset, säger en annan.
– Det går inte att förlänga avtalet utan det måste i så fall göras en ny upphandling där även andra intressenter kan lämna ett bud, säger Carin Hansson.
Att gå ut med en ny upphandling för en så kort tid som ett till två år, som det kan dröja tills Pilängshallen har sålts, går inte menar hon.
– Det är för kort tid att göra en upphandling för. Det är ingen som vill driva det under så kort tid, hävdar Carin Hansson.
Därför har kultur-och fritidsnämnden beslutat att Pilängsbadet under övergångstiden, mellan att Medleys avtal upphör sista juni och fram till försäljningen, ska drivas kommunalt. Men eftersom gymmen i källaren drivs av Medley som också äger träningsutrustningen kan inte kommunen ta över dem.
– Jag har frågat om vi kunde få hyra redskapen men det gick inte. Jag har också kollat priserna på träningsredskap, och det är jättedyrt, säger Michael Tsiparis.
Ett annat argument som kultur- och fritidschefen framför till motionärerna är att kommunen inte kan konkurrera med privata aktörer genom att driva ett eget gym.
–Vi ska dock försöka att behålla det lilla gymmet Easyline. Det är en så pass speciell verksamhet.
Själva simhallen och badet ska kommunen driva tillsammans med simklubben Hajen.
– Det ska inte påverkas alls, utan förhoppningsvis bli ännu bättre.
Förvaltningschefen hoppas på att två av Medleys personal vill fortsätta att arbeta på Pilängshallen. Sedan beskedet har personalen fått ta emot många frågor om vad som ska hända med gymmet. En har handlat om vad som händer med autogirokunder. Kommunen kommer inte ta över dem.
Efter mötet med kultur och fritid är motionärerna ändå inte nöjda med svaren.
– Jag har ingenting emot försäljningen i sig, men att de avvecklar gymmet. Berngarn sa att verksamheten inte ska påverkas av en försäljning, men det gör den ju, säger Hans Wollmér som dragit igång namninsamlingen.
Men enligt Carin Hansson är det inte en avveckling.
– Vi måste bara göra på ett annat sätt. Lokalerna ska absolut inte stå tomma.
Beslut om försäljningen beräknas tas upp i kommunfullmäktige till hösten. Intressenter finns.
– Vi måste försäkra oss om att de har en hållbar verksamhet och inte går i konkurs inom fem år. Dessutom ska vi skriva avtal som säkrar att den nya ägaren kan tillgodose behovet av vår verksamhet som till exempel skolans simundervisning.

Publicerad 03 May 2017 10:00