”Gäller hitta de rätta ingångarna”

Av
Lena Karlsson

LOMMA. Lomma har den högsta andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning i Skåne. Här är 93 procent av lärarna pedagogiskt högskoleutbildade. Det kan jämföras med genomsnittet i Skåne på 85 procent.
– Det är någonting som vi verkligen är glada åt. Vi arbetar aktivt med att höja kompetensen. När vi rekryterar nya lärare kräver vi utbildning, säger tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm.
Men enligt Skolverkets siffror skiljer det sig även en del mellan skolorna inom kommunen. Spannet sträcker sig från 85 till 97 procent, alltså en skillnad med 12 procentenheter.
Högst andel högskoleutbildade lärare finns på Löddesnässkolan i Bjärred. Där har 97 procent av personalen till skolans 17 lärartjänster pedagogisk högskoleutbildning. Lägst ligger Karstopskolan Södra i Lomma där drygt 85 procent av personalen till drygt 32 lärartjänster har en pedagogisk högskoleutbildning.
Försöker ni jämna ut skillnaderna?
– Ja, i hela kommunen arbetar vi med att locka till oss högutbildade genom projektet ”attraktiv arbetsgivare”.
Gör ni något för att höja kompetensen hos de som redan är anställda?
– Ja, vi försöker underlätta för den som är barnsköterska och vill läsa till förskolelärare på distans. Där erbjuder vi gratis läromedel och den som utbildar sig kan få ledigt utan löneavdrag för att skriva tentor.
Skillnaden mellan andelen specialpedagogiskt högskoleutbildade skiljer sig ännu mer åt mellan skolorna i kommunen. Närmare bestämt med 17 procentenheter.
Störst andel specialpedagogiskt utbildade finns på Alléskolan i Lomma där nästan 20 procent av lärarna har en specialpedagogisk högskoleutbildning. Lägst andel specialpedagog, tre procent, finns på Rutsborgskolan i Bjärred.
Enligt rektor Mats Bauer beror det inte på att Alléskolan har större behov av det. 
– Jag tror att det är lika stort på alla Lommas skolor.
Satsningen på specialpedagogiskt högutbildade lärare är högst medveten.
– Jag har sett till att det finns utrymme för det i budgeten, för det är viktigt att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt.
På skolan finns idag två specialpedagoger och en grundskolelärare som har gått halva utbildningen.
– Men den specialpedagogiska kompetensen är större än så. Kunskapen sprider sig till de andra lärarna.
På vilket sätt gynnar det eleverna?
– Alla har sina styrkor och svagheter. Det gäller att hitta  de rätta ingångarna till kunskap som passar den enskilda eleven bäst, säger Mats Bauer.

Andel högskoleutbildade lärare

Pedagogisk högskoleexamen:

Löddesnässkolan 97 %

Alléskolan 97 % (96,6)

Pilängskolan 96 %

Alfredshällskolan 95 %

Rutsborgskolan 94 %

Bjärehovskolan 94 %

Karstorpskolan norra 92 %

Montessori Bjärred 89 %

Karstorpskolan södra 85%

Specialpedagogisk högskoleexamen:

Alléskolan 19 %

Alfredshällskolan 13%

Löddesnässkolan 12 %

Karstorpskolan norra 10 %

Montessori Bjärred 8%

Pilängskolan 7 %

Bjärehovskolan 7 %

Karstorpskolan södra 6%

Rutsborgskolan 3 %

Publicerad 21 April 2017 05:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag