"Skyltningen är inkonsekvent"

Bjärredsbo reagerar på överskyltning vid korsning

Av
Lena Karlsson

BJÄRRED. Skyltningen vid cykelpassagerna i korsningen Norra Västkustvägen och Mellanvångsvägen är missvisande. Det menar Bjärredsbon Anders Trulsson.
Det som får honom att reagera är att kommunens gatukontor satt upp två skyltar om väjningsplikt för cyklister.
– Men vid samma korsning finns det tre cykelpassager, och det har endast satts upp väjningsskyltar vid två av dem.
Anders Trulsson? menar vidare att skyltarna ställer till det för trafikanterna.
– Antagligen har de fått in många klagomål från korsningen och gjort paniklösning genom att sätta upp väjningsskyltar för cyklister.

Skyltarna med? väjningsplikt har satts upp där cykelbanan korsar Norra Västkustvägen, men också där cykelbanan korsar Mellanvångsvägen vid Södra Västkustvägens östra sida.
Men där ?cyklisterna ska korsa Mellanvångsvägen på den västra sidan av Norra Västkustvägen finns det ingen väjningsskylt.
– Cyklisterna ska stanna när cykelbanan korsar en väg, men det ska inte behöva sättas upp någon väjningsskylt. De ska stanna ändå.
Anders Trulsson ?påpekar också att det vid de andra cykelpassagerna på Norra Västkustvägen inte satts upp några väjningsskyltar.
– Skyltningen är helt inkonsekvent. Det ställer till det och skapar onödiga konflikter mellan bilister och cyklister.
Han har ?påpekat problemet med överskyltningen vid korsningen för kommunen, men han är inte nöjd med svaret
– De har sagt att de ska komma hit och titta på det, men jag tror inte att de har varit här ens. Det är mest vackra ord. Här finns också en trasig skylt.
Vid korsningen ?har det även satts upp räcken.
– Varför finns det just här men inte vid de andra? undrar Anders Trulsson.

Publicerad 14 March 2017 06:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag