Trygghetsmätning:

Brottsligheten minskar - men oron består

Av
Lena Karlsson

LOMMA. 85 procent av Lommaborna har inte varit utsatt för något brott överhuvudtaget under 2016. Trots det har oron för att utsättas för brott ökat.
– Det är ett dilemma för oss som vi måste hitta en lösning på, säger kommunpolis Håkan Persson. 
Oron är som tidigare år störst för bostadsinbrott.
Genom insatser där kommuninvånarna blir informerade om vad de kan göra för att förebygga bostadsinbrott ökar medvetenheten om att drabbas.
– Det är ju bra, för om man inte är medveten om det kan man inte heller förebygga.
Men att kommuninvånarna blir upplysta om hur de kan motverka inbrott, genom till exempel grannsamverkan och märk-dna, betyder inte att oron minskar.
– Vi måste hitta ett sätt som ökar medvetenheten men samtidigt minskar oron.
I polisens trygghetsmätning har Lomma lägst trygghetsindex för polisområde Kävlinge, där även Burlöv och Staffanstorp ingår. På en skala från 0 till 6 ligger Lomma på 1,5.
– Det är väldigt lågt. Om det kommer upp till nivåer  över ett index på 4 måste vi börja vi titta på det.
Oron för bostadsinbrott ligger på just index 4. Det motsvarar 63 procent av de tillfrågade. För två år sedan låg index på 3, det vill säga 58 procent.
När det gäller utomhusstörningar stör sig nästan hälften av de tillfrågade Lommaborna på bilar som kör för fort, vilket ger ett index på 3.
– Det är därför som trafikkontroller varje vecka ingår i vårt medborgarlöfte, säger Håkan Persson.

Publicerad 13 February 2017 14:00

Lokaltidningen Lommabladets nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag