– Om vi har egen personal får vi en helt annat rådighet över driften, säger Karl-Gustav Nillson (S) är andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. ?Foto: Lena Karlsson

– Om vi har egen personal får vi en helt annat rådighet över driften, säger Karl-Gustav Nillson (S) är andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. ?Foto: Lena Karlsson

Pilängsbadet kan drivas kommunalt

Av
Lena Karlsson

LOMMA. För åtta år sedan lades driften av Pilängbadet ut på entreprenad. I samband med att Medleys avtal löper ut i sommar kom frågan om att driva den i kommunal regi upp igen.
Det är kultur- och fritidsnämndens andre vide ordförande K G Nilsson (S) som lagt förslaget. Något beslut om en ny upphandling ska genomföras eller om badet ska drivas i kommunal regi har ännu inte tagits.
– Men vi har gett i uppdrag till förvaltningen att se hur mycket det kan kosta att driva badet kommunalt i jämförelse med den vi betalar idag. Och det verkar inte som om det blir dyrare i alla fall, säger K G Nilsson.
Avtalet med ?Medley löpte över fyra år med möjlighet till förlängning under ytterligare fyra år. Därefter måste en ny upphandling göras.
Vad vinner man på att driva badet kommunalt?
– Vi hade haft en helt annan rådighet över driften. Det innebär att vi själva kan bestämma över öppetider och priser. Ett privat bolag har ju som syfte att tjäna pengar på sin verksamhet.
Men det handlar inte om ett missnöje mot nuvarande entreprenör?
– Nej, men jag tror att det blir bättre om vi själva har rådighet över driften. Alla måste till exempel få möjlighet att gå i simskola.
Tror du att förslaget går igenom?
– Vi har ju en borgerlig majoritet. Men vi utreder i alla fall möjligheten.
Beslut i frågan tas antagligen vid nästa nämndsmöte den 26 februari.

Publicerad 31 January 2017 08:45