Bjärred centrum. Foto: Arkiv/Jesper Jakobsen

Bjärred centrum. Foto: Arkiv/Jesper Jakobsen

Kommunen vill testa bågformade hus med anbudstävling

Av
Lena Karlsson

BJÄRRED.  Planerna för utformningen av Bjärred centrum fortskrider. Det senaste är att kommunen utlyser tävling för att få in anbud om att köpa och bebygga marken.
På den plats där busstorget och den så kallade Statoiltomten finns i dag planeras byggandet av nya hus. Enligt den skiss som kommunen har gjort ska busshållsplatsen flytta och i stället finnas i anslutning till den nya rondell som ska byggas vid nuvarande trafikljus.
– Det gör att Södra Västkustvägen kommer att få ändrad riktning, vilket i sin tur leder till att husen som ska byggas planeras vara bågformade för att följa vägen, förklarar exploateringsingenjör Urban Linse på kommunens samhällbyggnadsförvaltning.
Husens speciella utformning är också anledningen till att den så kallade markanvisningstävlingen utlyses.
– Vi vill se om det är realistsikt och om det finns några intressenter som vill bygga på detta sättet.
Förutsättningarna för tävlingen är redan satta. Det handlar alltså inte om en arkitekttävling i vanlig mening.
– Vi har en klar bild över hur vi vill att det ska se ut och vet redan vilken form på husen vi vill ha. Sedan kan man bestämma andra detaljer själv.
Genomförandet av den önskade utformningen står i fokus.
– Det är helt enkelt den som kan erbjuda det för kommunen fördelaktigaste anbudet som vinner, säger Urban Linse.
Den som vinner tävlingen ska också aktivt delta i arbetet med att ta fram en detaljplan för området i Bjärred centrum.
En grundläggande förutsättning för att planerna överhuvudtaget ska kunna genomföras är att kommunen får köpa marken av Statoil.
– Vi hyser goda förhoppningar om att vi får köpa mark av dem mot att de får köpa mark av oss vid Flädierondellen, säger Urban Linse.
På den plats där busshållsplatsen är i dag planeras det byggas hus upp till fyra våningar, med handel i bottenplan och lägenheter ovanpå. Mitt emot på den så kallade Statoiltomten planeras tvåvåningshus med bostäder att uppföras.
Enligt planen ska det dessutom byggas ett underjordiskt garage på delar av torget.
Tävlingen som startar i maj eller juni kommer att pågå fram till tidig höst.
– Då hoppas vi på att ha fått in åtminstone en handfull anbud. Sedan startar urvalsprocessen  som vi hoppas ska vara klar vid årsskiftet. Därefter tar det minst ett år innan detaljplanen kan vara klar, säger Urban Linse.
I ett pressmeddelande som skickades ut under fredagen uttrycker kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn sin entusiasm inför det nya förslaget som han menar "innebär ett efterlängtat tillskott av lägenheter. Vi har länge arbetat med utvecklingen av Bjärred och det här förslaget lyfter fram en spännande kombination av boende, handel och upplevelser i Bjärreds centrum. Det kan bli ett av de största projekt vi genomfört i Bjärred på mycket länge".

Publicerad 08 April 2016 08:00